Die “dirty tricks” van egskeiding

Die hele egskeidingsproses, soos alle litigasie, is gebaseer op inligting. Indien jy weet wat verkeerd kan gaan is jy in ’n beter posisie om jouself te beskerm, om voorbereid te wees. Jy moet sorg dat jy nooit ‘n tree agter raak nie want sodra jy reageer in plaas van ageer word die spel en die rëels deur jou gade bepaal.

Egskeiding is altyd ‘n emosionele aangeleentheid. Dit kan ’n baie traumatiese ervaring word. Om onkundig te wees, op emosies en impuls te handel sal van dit ’n slegte situasie maak en kan nooit aanbeveel word nie. Moet nooit agterbaks of ongeskik teenoor jou toekomstige eks gade wees nie. Wees egter baie versigtig vir die speletjies wat gespeel kan word.

Uit ondervinding is die volgende die top 5 “dirty tricks” wat voorkom tydens ‘n kontensieuse egskeiding:-

Dirty Trick nommer 1

Indien jou gade die primêre broodwinner is, sal hy / sy dikwels lank wag om die nodige rekeninge te betaal. Dit word gedoen om druk op die gade te plaas wat sonder geld is. Hoe kan jy die rekeninge betaal of jou kinders versorg? Onder hierdie omstandighede kan selfs jou gesondheid in gedrang gebring word en kan jy gedwing word om ’n skikking te aanvaar wat jou nie regtig bevoordeel nie. WEES GEWAARSKU.

Dirty Trick nommer 2

Sommige gades sal die kredietkaart gebruik vir eie gewin, wetend dat die ander gade die rekening sal moet betaal. Indien die gades gebruik maak van ’n gesamentlike kredietkaart en slegs een verantwoordelik is vir die betaling daarvan, is dit nie ’n goeie idee om dit vir eie gewin te gebruik nie. WEES GEWAARSKU.

Dirty Trick nommer 3

Die een gade besluit om nie met die ander gade te praat nie. Dit plaas meer druk op die situasie, veral waar kinders betrokke is. Indien jy nie direk met jou gade wil praat nie, maak gebruik van ’n tussenganger. Dit is hier waar prokureurs gebruik kan word. Die “silent treatment” plaas meer druk op jou en kan selfs jou gesondheid benadeel. WEES GEWAARSKU.

Dirty Trick nommer 4

Vertel leuens. Maak bewerings dat die een gade die ander mishandel. Die waarheid word dikwels vergeet deur ’n woedende gade. Wees voorbereid vir die feit dat sommige mense vuil speel. Die makste honde byt die seerste! WEES GEWAARSKU.

Dirty Trick nommer 5

Mondelinge ooreenkomste beteken niks. Dit wat geskrewe is tel. Al sê jou gade ook jy kan die kinders sien so veel as jy wil, kan hy / sy nog steeds later besluit om jou toegang / kontak te weier. Jy kan dan nie kla dat jou gade só en só gesê het nie. Dit is hier waar skriftelike ooreenkomste die beste benut kan word. Sien my post oor ouerskap planne en die belangrikheid daarvan. WEES GEWAARSKU