Kopiereg: en Faceboek

Copyright Act 98 of 1978
Vir die doeleindes van Facebook in die besonder, en vir publikasies soos webblaaie en gedrukte media in
die algemeen, verduidelik ek graag die moets en moenies om aan die regte kant van die wet te bly.
Ek begin graag deur te bevestig, dit is ‘n mite, ‘n uit die duim gesuigde urban legend, dat jy maar ander
geskrewe dinge en fotos en musiek ens wat jy op FB lees, of sien of op webblaaie kry, net kan “copy and
paste” op jou muur, op jou blad, in jou groep, op ‘n CD, op die web, of op enige ander plek hoegenaamd,
sonder die goedkeuring en toestemming van die oorspronklike outeur daarvan, of van die huidige
kopiereg houer daarvan, watter een ookal van toepassing is. Dit is ‘n oortreding van die kopiereg
wetgewing, soos vervat in die “Copyright Act 98 of 1978” en jy stel jouself bloot aan siviele sowel as in
sommige gevalle ook kriminele vervolging.
Veral op Facebook, is bogenoemde aksie ook boonop ‘n oortreding van Facebook se gebruiksvoorwaardes,
en word dit deur Facebook self in ‘n baie ernstige lig gesien, wanneer iemand die intelektuele eiendom
van iemand anders steel en dit publiseer op Facebook (of enige ander plek) en ja, om enige iets te “copy
and paste SONDER TOESTEMMING” is diefstal van intelektuele eiendom (‘n kriminele aksie) asook ‘n
skending van kopiereg wetgewing.
Byvoorbeeld, kom ons vat hierdie groep. Slegs ek, as die outeur van hierdie stukkie, kan aan jou
toestemming gee om hierdie stuk van my te kopieer en dit iewers anders te plaas. So, kan slegs elke
deelnemer hier slegs toestemming gee vir dit wat hy/sy self hier plaas om gekopieer te word. Nog ‘n
voorbeeld, jy sien iets raak in ‘n ander groep, of blad, of op iemand se wall, en kopieer dit, en plaas dit op
jou eie wall, blad, of groep of website, of in ‘n boek, en belangrik, AL GEE JY ERKENNING AAN DIE BRON
daarvan, het jy nognie die nodige toestemming gekry om dit te doen nie, en oortree jy dus steeds die
wet.
Nou hoe gemaak, veral op Facebook, waar jy graag iets ouliks wil kopieer, maar binne die wet en die reels
van Facebook bly? Jy gebruik eenvoudig die “share” funksie. As daar ‘n share funksie beskikbaar is, dan
het jy toestemming solank jy dit share en nie kopieer nie. Veronderstel jy share iets van iemand wat dit
gekopieer het sonder toestemming, kan jy nie aangevat word nie omdat die share funksie duidelik wys
van waar jy dit geshare het, en kan die outeur sien jy is onskuldig, en moet die persoon vanwaar jy dit
geshare het aangevat word indien dit sonder sy toestemming daar geplaas was, ens. As daar nie ‘n share
funksie is nie, dan moet jy weet, dit is so gestel dat jy dit nie mag share nie, en dus sal jy nie kan nie, EN
MOET DIT DAN NIE KOPIEER NIE!
Dus, om op te som, vermelding van die bron van jou inhoud, maak nie die kopiereg skending ongeldig nie,
jy het steeds toestemming nodig. As jy ‘n blad, groep of selfs jou eie muur bedryf, is en bly jy
verantwoordelik, ook vir wat ander daarop plaas. As iemand iets aan jou stuur met die doel dat jy dit op
jou blad of muur moet plaas, of in jou groep, en jy bevestig nie TOESTEMMING vanaf die oorspronklike
outeur daarvan nie en plaas dit “in goeder trou” bly jy steeds verantwoordelik en skend jy steeds kopiereg