Landlords, raak ontslae van jou wanbetalende huurder binne 30 dae vir amper geen kostes


Aan alle landlords:As dit jou maande neem om van wanbetalers ontslae te raak, moet jy heel eerste die fout by jouself soek, en nie by die wette nie, want dieselfde wette beskerm jou net soveel as die huurder.Landlords moet reel om onmiddelik op te tree as die huurgeld 1 dag laat is, en nie wag en wag met die hoop dat dit dalk later betaal sal word nie. As Landlords optree onmiddelik, kan hulle wetlik van ‘n wanbetaler ontslae raak binne 30 dae en nie maande en maande omdat die landlord opgeslip het om onmiddelik aksie te neem nie.So wat moet jou optrede dan wees?Wanneer die huur 1 dag laat is volgens die huurkontrak se betaaldatum, moet jy onmiddelik ‘n 7 dae kennisgewing uitreik, in skrif, aan die huurder, om die huurgeld op datum te bring.As die 7 dae om is, en niks is betaal, moet jy onmiddelik ‘n volgende kennisgewing uitreik waarin jy die huurkontrak kanselleer, met ingang 20 dae later. Tesame met hierdie kansellasie kennisgewing, reik jy ook ‘n Small Claims Court demand uit vir alle uitstaande bedrae (tot op R15000.00) OM BINNE 14 DAE BETAAL TE WORD.As niks betaal is binne 14 dae, neem jy eenvoudig jou afskrif van die letter of demand plus bewys van aflewering, en bewys van kansellasie van kontrak, na die small claims court, wie dan onmiddelik sal dagvaardiging uitreik. Vra ook vir ‘n huurinterdik aangeheg, neem dan hierdie dagvaardiging na die balju, wie dit sal gaan dien, asook jou huurder se bates beslag op neem deur dit op te skryf. (jou huurder het op hierdie stadium nog 6 dae oor om te bly volgens jou kansellasie kennisgewing, en nou mag hulle niks uit die woonplek verwyder wat deur balju opgeskryf is nie)

Hierdie hele proses is afgehandel, en as jou huurder dan nou nie betaal, (hulle het 5 dae tyd na dagvaardiging) stel jy die kleineise hof in kennis jy soek nou ‘n eksekusiebevel, en die kleineisehof sal jou file oorplaas na die magistraatshof, vir eksekusiebevel, en jy neem daardie eksekusiebevel na die balju, wie dan na jou huurder sal gaan daarmee, en alle opgeskryfde bates oplaai en verwyder, om later te verkoop as hulle niks verder betaal nie.So siedaar, jou huis is leeg, probleem opgelos.Dit kos jou 2 x baljufooie as die hele proses voltooi is, nie eers R1000 nie altesaam, en jou huurhuis is leeg binne 30 dae, en jy het die roerende bates as backup vir jou geld wat aan jou verskuldig is.So leer asb om onmiddelik vanaf dag 1 af op te tree, en jy sal nie nodig he om agterna met lang uitgerekte duur uitsettingsbevelkostes te sit nie.

Landlords, “I put it to you” julle het GEEN verskoning dat die wet teen julle werk nie.