Pa se regte oor ’n buite-egtelike kind

Pa se regte oor ’n buite-egtelike kind

Jou uitgangspunt moet wees: Wat is in die beste belang van my kinders?

VRAAG:

EK het ’n verhouding met ’n meisie gehad en soos dit maar gaan, het sy swanger geraak en nou is dit net probleem op probleem.
Ek en die meisie wil niks meer met mekaar te doen hê nie en baklei heeltyd.
Sy wil nie dat ek my seun sien nie en ek weier om haar onderhoud te betaal aangesien ek nie gaan toelaat dat sy met my mors nie.
Hoekom moet ek vir die kind betaal as sy met my hardegat is?
Daar is mos ’n wet wat sê ek hoef haar nie onderhoud te betaal as ek die kind sien nie.
Ek is nou moeg vir vrouens wat so met mans mors en sy behoort ook te sukkel.
Ek sal dit baie waardeer indien julle vir my raad kan gee.

ANTWOORD:

In die eerste plek wil ek sommer dadelik vir jou sê dat jy heeltemal op die verkeerde spoor is as jy dink dat daar ’n wet is wat jou verhoed om nie onderhoud te betaal as jy nie toegang tot die minderjarige kind het nie. Jy moet onderhoud betaal, of jy nou jou seun sien of nie. Ek bespreek dit in meer detail hieronder.
Artikel 21 van die Kinderwet reël jou regte tot toegang van jou kind en kan jy jou regte daarin vasmaak om jou seun te sien.
Dit is egter baie belangrik dat jy moet onderskei tussen jou reg om die minderjarige kinders te sien en om vir hulle onderhoud of kontribusie te betaal.

Onderhoud/Kontribusie:

Die woord onderhoud is in die nuwe wet vervang met die woord bydrae. Ek is ’n groot voorstander van die woordverandering. Mens dra mos makliker by tot jou kinders se voortbestaan as om onderhoud te betaal.
Albei ouers moet tot die onderhoudsbehoeftige kind se uitgawes bydra, elkeen ooreenkomstig met hul eie finansiële vermoëns.
Dit is nie vir my duidelik uit jou skrywe of jou eks-meisie reeds by die hof aansoek gedoen het vir ’n onderhoudsbevel en of jy uit eie oorweging betaal nie.
Indien daar ’n bestaande onderhoudsbevel is, sal jou eks-meisie bo en behalwe strafklagte, ook siviele regstappe teen jou kan doen wat onder meer kan beteken dat daar op jou bates beslag gelê kan word, ’n besoldigingsbeslag bevel teen jou salaris uitgereik word, ens.
As daar nog nie ’n onderhoudsbevel is nie, kan jou eks-meisie die naaste landdroshof waar sy permanent woonagtig is, nader vir ’n hofbevel waarin die hof jou sal beveel om onderhoud te betaal.
Die volgende moet jy DRINGEND van kennis neem: Jy het geen reg om enige geld wat jou kind toekom, te weerhou nie. Die rede dat jy hom nie sien nie, is geen verweer vir nie-betaling nie. Wie is dit wat die swaarste gaan kry as jy ophou betaal? Jou eks-meisie of jou kind? Jy wil jou eks-meisie straf, maar eintlik maak jy jou kind die seerste.
Die Onderhoudswet het ook geen bepaling dat jy die bydrae aan die kinders kan staak as jy hulle nie sien nie.