RAF Eise, hoe werk dit?

ltwallGeskryf deur Nadia Roodt

Hoe weet jy of iemand ‘n eis het teen die RAF? Die wet se enige persoon het ‘n eis as hy (1)beserings op gedoen het (2)in RSA agv die (3)nalatige bestuur van ‘n (4) motor voertuig deur ‘n (5)ander persoon – daar moet aan AL die vereistes voldoen word om ‘n eis te kan he.

As daar aan dit voldoen is kyk eers na die MERIETE van die saak – gaan daar ‘n verdeling wees, m.a.w. het die persoon bygedra tot die ongeluk.

VOETGANGER – sal altyd ‘n eis he al is daar ook groot verdeling (sy deel van die skuld dat ongeluk plaas gevind het), maar die hof plaas groter verantwoordelikeid op die bestuurder van ‘n voertuig.

TRAPFIETS RYER – hul is ook gewoonlik die minder skuldige party maar onthou daar moes ‘n motor voertuig betrokke gewees het.

BESTUURDER – daar MOET ‘n ander voertuig betrokke wees – die voertuig hoef hom nie getref het nie so kontak is nie nodig nie (bv as iemand in jou baan in kom en jy swaai uit en verloor beheer en rol kar) maar iemand anders moes nalatig bestuur het. Daar is gewoonlik ‘n verdeling van skuld hier van toepassing.

PASSASIERS – het ALTYD ‘n eis.

As iemand oorlede is en hul het iemand onderhou het daardie afhanklikes ‘n eis en dit geld vir mense wat vir begrafnis betaal het (daar is wel sekere reels by begrafnis).

QUANTUM

Daar is sekere afdelings van quantum:

Mediese uitgawes klaar aan gegaan – kan altyd terug geeis word en as jy mediese fonds het MOET jy dit terug eis maar dit word oor betaal aan die mediese fonds so jy kry dit nie terug nie. Elke ding wat jy doen of behandeling wat jy kry word gedek soos physio of pynpil of xtrale – enige behandeling by mediese praktisyn.

Verlies van inkomste – as jy nie siekverlof gehad het nie en jy het inkomste verloor oor jy nie by die werk was nie of jy het jou werk verloor en kon nie werk vir ‘n tyd of steeds nie.

Toekomstige mediese uitgawes – die RAF betaal nie in kontant nie maar gee ‘n sertifikaat dat hul sal betaal vir toekomstige behandeling (dis so soort van mediese fonds) maar dan moet dit wees agv beserings opgedoen in ongeluk… dis baie soos physio of as jy skroewe in been gekry het wat oor paar jaar moet uit.

Toekomstige verlies van inkomste – dit is as jy nie weer kan werk nie of dalk nie meer so lank kan werk of van beroep moet verander – hiervoor kry ons regsmediese verslae wat dit se.

Algemene skade (pyn en leiding) – dit kry jy nou net as jy 30% of meer skade op gedoen het…. Daar is ‘n % vir elke deel van jou lyf maar dit is erg ingewikkeld so die maklikste is as die persoon ‘n arm of been verloor het, miskraam gehad het, brein skade op gedoen het op iets gebreuk het waarvoor hy operasie moes kry. Jy moet regtig ernstig beseer wees of jou besering moet van so aard wees dat dit nie een van bogenoemde is nie maar gaan maak dat jy nie meer jou werk kan doen soos wat jy sou kon doen nie.

HOE OM EIS IN TE STEL

As jy weer wat die registrasie nommer van die skuldige voertuig is het jy 3 jaar om die eis in te dien en dan verdure 2 jaar om te dagvaar. As jy nie weet wat die ander kar se registrasie nommer is nie (hit and run) het jy net 2 jaar om eis in te stel maar verdere 3 jaar om te dagvaar – op die einde is dit 5 jaar wat jy het. Onthou net verjaring loop nie teen ‘n minderjarige nie…..

As jy die eis in gedien het het die RAF 120 dae om ondersoek in te stel waartydens jy niks kan doen nie – op dag 121 kan jy dagvaar.