SKULD: JOU REGTE WANNEER JOU GOEDERE TERUGGENEEM WORD VIR SLEGTE SKULD


 Mense, dit is verskriklik en skandelik hoe oningelig meeste mense is oor hulle regte wanneer dit kom by die terugneming van goedere, soos roerende bates, waarby meubels, motorvoertuie ens ingesluit word. Ek wens almal in die land kan op een slag opgevoed word om hulle regte in die verband te ken, en te verstaan. Hierdie pos gaan nie oor “waarom betaal jy nie jou skuld nie” so geen sulke kommentaar sal geduld word nie. Hierdie pos is slegs opvoedkundig van aard vir diegene wat om watter rede ookal nie meer skuld kon betaal nie, en nou die gevreesde “reposession” in die gesig staar.

Eerstens, voordat enige terugneem van goedere kan en mag gebeur volgens die Nasionale Kredietwet, moet die volgende eers gebeur:

1. Die instansie vir wie jy geld skuld moes aan jou ‘n skriftelike aanmaning gestuur het, dit word ‘n Artikel 129 aanmaning genoem. Hierdie aanmaning, moet aan jou gelewer word of persoonlik, of per geregistreerde pos, en die instansie moet kan bewys jy het dit ontvang deur middel van die track and trace report van die poskantoor, of deur middel van jou handtekening dat jy dit persoonlik ontvang het.Hierdie kennisgewing moet die volgende elemente bevat, naamlik, die bedrag wat jy uitstaande is, asook die feit dat jy geleentheid gegun word om die saak reg te stel deur of die agterstallige bedrag te betaal, of om alternatiewe oplossings te vind soos byvoorbeeld debt counseling, ombudsman, ens ens. Daar moet ook ‘n keerdatum op wees waarop jy daarop moet reageer. Moet asb NIE hierdie kennisgewing ignoreer nie, en handel onmiddelik daarmee soos om byvoorbeeld om ‘n reeling te tref, of die bedrag te betaal, of ‘n debt councellor te sien, ens.

2.Sou jy nie positief reageer het op bogenoemde kennisgewing nie, is die volgende stap ‘n dagvaarding wat uitgereik sal word teen jou. As jy dit wil verdedig, het jy 10 dae. Nou, as jy nooit jou adres verander het nie en sou jy intussen getrek het, word hierdie dagvaarding eenvoudig beteken by jou laaste bekende adres waarvan hulle weet, en sal dit beskou word as gedien, al het jy dit nie ontvang nie, so maak altyd seker dat plekke vir wie jy geld skuld ALTYD jou huidige adres het, sodat jy kan weet wanneer jy gedagvaar word, anders gebeur ALLES sonder dat jy bewus is daarvan. As jy nie verdediging aanteken nie, sal daar dan vonnis gekry word teen jou. As jy gaan verdedig, maar jou verdediging is nie goed genoeg nie, sal daar ook vonnis gekry word teen jou.

3. Vonnis word nou verkry, en nou kan daar aansoek gedoen word vir ‘n lasbrief om die goedere terug te neem, Die lasbrief SAL uitgereik word (sommer deur die klerk van die hof) waarna die BALJU en slegs die BALJU gemagtig is om die lasbrief uit te voer en die goedere te gaan terugneem.

4. Wanneer die BALJU by jou opdaag, moet hy die oorspronklike lasbrief aan jou kan toon, en hy moet homself kan identifiseer as die balju, en hy moet ‘n afskrif van die oorspronklike lasbrief aan jou oorhandig. Hy neem dan beslag op die goedere, en jy teken NIKS daarvoor nie, jy moet net die afskrif van lasbrief het, dis al.

5. Hierdie goedere gaan nou deur die BALJU gestoor word, vir ‘n klompie dae, waarin jy nog steeds geleentheid het om die bedrag verskuldig te betaal en die goedere terug te kry. As niks gebeur nie, sal dit later verkoop word op ‘n publieke veiling, en as die verkope nie genoeg ingebring het om die skuld en kostes te betaal nie, sal jy nogsteeds daarvoor verantwoordelik bly.

Bogenoemde, is die wettige manier en geen ander manier behalwe vrywillige teruggee van goedere is wettig nie.

Kom ons kyk nou hoe SCAM instansies jou om die goedere vrywillig terug te gee sonder dat jy weet jy doen dit.

1.Iemand bel jou en vertel jou hulle is van die ‘legal department’ van die instansie vir wie jy geld skuld. Hierdie is gewoonlik ‘n leuen,en jy moet hulle net daar kort knip en sê jy sal hulle dadelik terugbel by die instansie se eie tel nommer. Ek WED JOU jy sal die persoon nie daar kry nie, omdat hy slegs ‘n agent is wat teen ‘n kommissie werk vir die instansie om jou goedere terug te neem. Maar kom ons veronderstel jy is naief en glo hierdie persoon. Die persoon sal jou dan wysmaak dat daar ‘n hooggeregshof bevel is om jou goedere terug te neem (nog ‘n leuen, want slegs ‘n balju kan jou so sê onthou jy?) Die persoon reel dan met naiewe jy om die goedere te kom terugneem.

2. Die persoon daag op, en gee aan jou ‘n papier om te teken. (Kan jy onthou ek het al genoem jy moet NIKS teken nie) maar jy glo alles is volgens wet en jy teken. Veels geluk, jy het sopas geteken dat jy die goedere vrywillig teruggee, en dit gee dan die persoon die reg en magtiging om jou goedere sonder ‘n lasbrief te neem.

DIE BELANGRIKSTE LES WAT JY MOET VERSTAAN IS:SLEGS ‘N BALJU, MET ‘N GELDIGE LASBRIEF, MAG WETTIGLIK JOU GOEDERE TERUG KOM NEEM EN VOOR DIT KAN GEBEUR MOET JY ‘N ARTIKEL 129 AANMANING, DAGVAARDING EN VONNIS TEEN JOU GEKRY HET.